Trang chủ

>

Hỗ trợ

>

Cập nhật hệ thống

>

V17 Pro

V17 Pro

Hướng dẫn

Funtouch OS

công cụ

PD1931F_EX_A_9.2.9New

Ngày phát hành : 2022-10-21

Kích thước tệp : 3993.6M

Tải xuống : 256

Tải xuống

MTP Driver

Kích thước tệp : 1.87M

Hệ thống hỗ trợ : Windows

Trình điều khiển để người dùng vivo quản lý các tệp của điện thoại thông minh trên máy tính.

Tải xuống