vivo

  • ទិដ្ឋភាពអន្តរទំនាក់ទំនង

  • ទិដ្ឋភាពដែលណែនាំ

  • 拆解模式

សុំទោស បរិស្ថានបច្ចុប្បន្នមិនគាំទ្រក្រាហ្វិក 3D ទៀត។ សូមព្យាយាមម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីដំឡើងជំនាន់ប្រព័ន្ធ ឬកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។

ពង្រីកបង្រួម
បង្វិល
យល់ព្រម

*内部构造图为部分展示, 仅做示意参考, 请以实物为准。