មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម

ដើម្បីផ្ដល់​សេវាកម្មអាជីព និងងាយស្រួលដល់អ្នក។

 • ការជួសជុលអាជីព​
 • ស្គ្រីនការពារអេក្រង់ឥតគិតថ្លៃ
 • ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ប្រព័ន្ធ​
 • Wi-Fi ល្បឿនលឿន
ស្វែងយល់បន្ថែម

*ការក្លូនទូរសព្ទឥតគិតថ្លៃ, ការដំឡើងជំនាន់សូហ្វវែរ, ការបញ្ចុះតម្លៃ​ការ​ជួស​ជុល និងការភ្ញាក់ផ្អើលច្រើនទៀត​កំពុងរង់ចាំអ្ន​កនៅថ្ងៃផ្ដល់​សេវាកម្ម​ជួសជុលរបស់ vivo។ សូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មមូលដ្ឋានរបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

សកម្មភាពផ្ដល់សេវាកម្មជួសជុល

 • មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មផ្លូវការកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកមានទំនុកចិត្ត

  ការបញ្ចុះតម្លៃកាន់តែច្រើន សេវាកម្មគ្មានកង្វល់ សេវាកម្មផ្លូវការរបស់ vivo ទន្ទឹងរង់ចាំការមកកាន់របស់អ្នក។

 • vivo Service Day

  មានការផ្តល់ជូនកាដូរដ៍ភ្ញាក់ផ្អើកជាច្រើនដែរកំពុងរង់ចាំអ្នក

 • ការបញ្ចុះតម្លៃពីសេស

  vivo បានរៀបចំការបញ្ចុះតម្លៃដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលលើគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់អតិថិជនជាទីគោរពរ!