ទំព័រដើម

>

លក្ខខណ្ឌធានា

លក្ខខណ្ឌធានា

.ការធានាប្តូរថ្មី នឹង សេចក្តីណែនាំការជួសជុល

.គោលការណ៍ធានានេះអនុវត្តចំពោះតែទូរសព្ទ vivo ដែលលក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ។

.អតិថិជនអាចជ្រើសរើសការប្តូរថ្មី ឬ ការជួសជុលទូរសព្ទ ប្រសិនបើមានបញ្ហាកំហុសមុខងារណាមួយនៅក្នុងទូរសព្ទ

ក្នុងរយៈពេល 15 ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទិញ ហើយមានសិទ្ធិទទួលបានការធានារយៈពេលមួយឆ្នាំផងដែរ។

.សម្រាប់ថ្ម ឆ្នាំងសាកថ្ម ខ្សែឆ្នាំងសាក កាសស្តាប់ត្រចៀក និង SDកាត។ រយៈពេលនៃការធានាគឺ 6 ខែបន្ទាប់ពីការទិញ។

.ដើម្បីទទួលបាននូវការធានាប្តូរថ្មី និងសេវាកម្មជួសជុល អតិថិជនគួរតែបង្ហាញប័ណ្ណធានានៃការទិញដែលមានសុពលភាព។

.ផលិតផលផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងសម្ភារៈ (ដូចជា សៀវភៅណែនាំ និង ប័ណ្ណធានា) មិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់ក្នុងការប្តូរថ្មី ឬ ការធានាជួសជុលទេ។

.សេចក្តីណែនាំអំពីការធានាជួសជុល

.សេវាកម្មធានាជួសជុល មានសុពលភាព លុះត្រាតែផលិតផលត្រូវបានប្រើប្រាស់ធម្មតា។ ប្រសិនបើផលិតផលខូចដោយសារហេតុផលផ្សេង ក្រៅពីគុណភាពផលិតផល ឬស្ថិតក្រោមស្ថានភាពមួយក្នុងចំណោមស្ថានភាពខាងក្រោម គឺមិនមានសិទ្ធិទទួលបានការធានាប្តូរថ្មី និងសេវាកម្មជួសជុលទេ ប៉ុន្តែ អាចធ្វើការចំណាយដើម្បីជួសជុលផលិតផល។

(១) រយៈពេលនៃការធានាបានផុតកំណត់សម្រាប់ការធានាប្តូរថ្មី ឬសេវាកម្មជួសជុល។

(២)មិនមានប័ណ្ណធានាទិញត្រឹមត្រូវ។

(៣) ខ្លឹមសារនៅលើប័ណ្ណធានាទិញ មានសុពលភាព មិនត្រូវគ្នានឹង ផលិតផល ឬត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ។

(4)ប្រសិនបើផលិតផលត្រូវបានជួសជុលនៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មណាមួយដែលគ្មានការអនុញ្ញាត។

(៥)ការខូចខាតដោយសារកម្លាំងដែលមិនអាចទ្រាំទ្របាន ដូចជា ការរញ្ជួយដី ភ្លើងឆេះ .. ។ ការខូចខាតផលិតដោយសារប្រើប្រចាំថ្ងៃ(ឧទាហរណ៍ កោស ឬ ស្លាកស្នាមនៅលើគម្របថ្ម,ប៊ូតុង, អេក្រង់បង្ហាញ ហើយនឹង គ្រឿងបន្ថែម ល។

(៦)កំហុស ឬ បញ្ហា នៅក្នុងផលិតផលដែលមិនមែនជាបញ្ហា ផលិតកម្ម ឬ កំហុសមុខងារ។

(៧)ប្រសិនបើទូរស័ព្ទខូចដោយសារការប្រើប្រាស់គ្រឿងបន្លាស់ក្លែងក្លាយ (ឆ្នាំងសាក ខ្សែ ..) មិនត្រូវបានរ៉ាប់រងក្នុងការប្តូរថ្មី និង ការធានានោះទេ។

(៨) ប្រសិនបើផលិតផលខូចដោយសារវត្ថុរាវ ឬសំណើម ចូលក្នុងផលិតផល ឬការខូចខាតរូបរាង។

.សម្រាប់ការជួសជុលរូបរាង ខូចដោយអង្គធាតុរាវ និងជួសជុលដោយគ្មានការអនុញ្ញាត កិច្ចព្រមព្រៀងជួសជុលសេចក្តីណែនាំពិសេសសម្រាប់ការជួសជុលផលិតផលចាំបាច់ត្រូវចុះហត្ថលេខារវាងអតិថិជន និងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម។

.អតិថិជនអាចទទួលបានសេវាកម្មនៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មដែលមានការអនុញ្ញាតពី vivo នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ។

.រាល់គ្រឿងបន្លាស់ សមាសធាតុនិងគ្រឿងបន្ថែម ប្តូរថ្មី ក្នុងអំឡុងពេលធានាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន។

 

បញ្ជីនៃកំហុសមុខងារដែលគ្របដណ្តប់ក្នុងការប្តូរថ្មី និងសេវាកម្មការធានា

រំលឹកការបម្រុងទុកទន្ន័យ និងការជូនដំណឹងសំខាន់មុន ពេលផ្ញើទូរស័ព្ទជួសជុល

.សូមប្រាកដថាទិន្នន័យរបស់ទូរស័ព្ទត្រូវបានបម្រុងទុក មុនពេលប្រគល់ទូរស័ព្ទជួសជុល ព្រោះវាអាចបាត់បង់ក្នុងអំឡុងពេលជួសជុល។

.សូមយកភស្តុតាងដើមដែលបានទិញ ពេលបញ្ជូនទូរសព្ទទៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម។ (វិក្កយបត្រទិញ និងប័ណ្ណធានា អាចមិនផ្លាស់ប្តូរដោយរហែក)

.ចំពោះការតវ៉ាទាក់ទងនឹង គ្រឿងបន្ថែម សូមនាំយកគ្រឿងបន្ថែម(ក្នុងករណីគ្រឿងបន្លាស់ត្រូវបានទិញដោយឡែកពីគ្នា

ភស្តុតាងដែលបានទិញនឹងត្រូវបានទាមទារ)។

.សម្រាប់បញ្ហាណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការបញ្ចូលថ្មទូរស័ព្ទ សូមយកឆ្នាំងសាកទៅជាមួយទូរស័ព្ទ។

សេវាពហុប្រទេសធានារួមគ្នា