Trang chủ

>

Hỗ trợ

>

Cập nhật hệ thống

>

Y3s

Funtouch OS

công cụ

PD2074F_EX_A_1.16.5New

Ngày phát hành : 2022-06-24

Kích thước tệp : 2252.8M

Tải xuống : 303

Tải xuống

MTP Driver

Kích thước tệp : 1.87M

Hệ thống hỗ trợ : Windows

Trình điều khiển để người dùng vivo quản lý các tệp của điện thoại thông minh trên máy tính.

Tải xuống