vivo

Trang chủ

>

Hỗ trợ

>

Cập nhật hệ thống

>

Y72 5G

Funtouch OS

công cụ

PD2069F_EX_A_1.18.4New

Ngày phát hành : 2022-04-02

Kích thước tệp : 3276.8M

Tải xuống : 250

Tải xuống

MTP Driver

Kích thước tệp : 1.87M

Hệ thống hỗ trợ : Windows

Trình điều khiển để người dùng vivo quản lý các tệp của điện thoại thông minh trên máy tính.

Tải xuống