vivo

Trang chủ

>

Hỗ trợ

>

Cập nhật hệ thống

>

Y12s 2021

Y12s 2021

Hướng dẫn

Funtouch OS

công cụ

PD2060F_EX_A_1.7.13New

Ngày phát hành : 2022-05-05

Kích thước tệp : 3174.4M

Tải xuống : 1220

Tải xuống

MTP Driver

Kích thước tệp : 1.87M

Hệ thống hỗ trợ : Windows

Trình điều khiển để người dùng vivo quản lý các tệp của điện thoại thông minh trên máy tính.

Tải xuống