Trang chủ

>

Hỗ trợ

>

Cập nhật hệ thống

>

Y91

Funtouch OS

công cụ

PD1818CF_EX_A_1.13.0New

Ngày phát hành : 2022-08-12

Kích thước tệp : 2560M

Tải xuống : 1061

Tải xuống

MTP Driver

Kích thước tệp : 1.87M

Hệ thống hỗ trợ : Windows

Trình điều khiển để người dùng vivo quản lý các tệp của điện thoại thông minh trên máy tính.

Tải xuống