Trang chủ

>

Hỗ trợ

>

Cập nhật hệ thống

>

Y30

Funtouch OS

công cụ

PD1987F_EX_A_1.14.32New

Ngày phát hành : 2022-05-20

Kích thước tệp : 3788.8M

Tải xuống : 330

Tải xuống

MTP Driver

Kích thước tệp : 1.87M

Hệ thống hỗ trợ : Windows

Trình điều khiển để người dùng vivo quản lý các tệp của điện thoại thông minh trên máy tính.

Tải xuống