Trang chủ

>

Hỗ trợ

>

Cập nhật hệ thống

>

công cụ

MTP Driver

Kích thước tệp : 1.87M

Hệ thống hỗ trợ : Windows

Trình điều khiển để người dùng vivo quản lý các tệp của điện thoại thông minh trên máy tính.

Tải xuống