ទំព័រដើម គាំទ្រ ការងារនៅ vivo

ពេញ​ម៉ោង

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ vivo ។ សូមបំពេញព័ត៌មានសមស្របក្នុងកន្លែងបញ្ចូលខាងក្រោម ដើម្បីជួយយើងដំណើរការប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នក។ យើងនឹងប្រមូលព័ត៌មានដែលអ្នកបានផ្តល់ខាងក្រោមនៅពេលអ្នកចុចប៊ូតុងបញ្ជូន។ សូមជម្រាបថា យើងនឹងដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងជ្រើសរើសបុគ្គលិកតែប៉ុណ្ណោះ។

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប/CV*(ប្រភេទឯកសារដែលបានអនុញ្ញាត៖ doc, docx, pdf, jpg, png)

ភ្ជាប់ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

ឈ្មោះ​ពេញ*
អ៊ីម៉ែល*
ទូរសព្ទ*
ក្រុមហ៊ុនបច្ចុប្បន្ន
តំណភ្ជាប់
ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

ខ្ញុំយល់ស្របថា vivo ប្រមូល និងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានដាក់បញ្ជូនខាងលើ ដើម្បីបំពេញការជ្រើសរើស ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ vivo