ប្រៀបធៀប

Dimensions

163.95×75.55×8.19mm

163.96×75.2×8.28mm

N/A

Weight

183g

178g

N/A

Charging Power

10W

10W

N/A

Material

Plastic

Plastic

N/A

Price

$155
Mid-Year Offer

$99
Mid-Year Offer

N/A

Processor

Helio P35

Helio P35

N/A

RAM&ROM

N/A

N/A

N/A

RAM

4GB

2GB

N/A

Storage

64GB

32GB

N/A

Battery

5000mAh (TYP)

5000mAh (TYP)

N/A

Fast Charging

N/A

N/A

N/A

Color

Stellar Black, Drizzling Gold

Elegant Black, Sapphire Blue

N/A

Operating System

Funtouch OS 12 (Android 12)

Funtouch OS 11.1(Android 11 (Go edition))

N/A

Screen

6.51-inch

N/A

N/A

Size

N/A

6.51-inch

N/A

Resolution

1600×720 (HD+)

1600*720 (HD+)

N/A

Type

LCD (IPS)

LCD (IPS)

N/A

Touch Screen

Capacitive multi-touch

Capacitive multi-touch

N/A

Refresh Rate

N/A

N/A

N/A

Camera

Front 5MP / Rear 13MP + 2MP

Front 5MP / Rear 8MP

N/A

Aperture

Front f/2.2 (5MP), Rear f/2.2 (13MP) + f/2.4 (2MP)

Front f/2.2 (5MP)
Rear f/2.0(8MP)

N/A

Flash

Rear flash

Rear flash

N/A

Scene Modes

Panorama, Face Beauty, Photo, Video, Live Photo, Time-Lapse, Pro, Documents

Face Beauty, Photo, Video, Time-Lapse

N/A

Wi-Fi

2.4GHz/5GHz

2.4GHz/5GHz

N/A

Bluetooth

Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0

N/A

USB

Type-C

Micro USB (USB 2.0)

N/A

GPS

Supported

Supported

N/A

OTG

Supported

Supported

N/A

FM

Supported

Supported

N/A

NFC

N/A

N/A

N/A

Card Slot

2 nano SIMs + 1 micro SD

2 nano SIMs + 1 micro SD

N/A

Standby Mode

Dual SIM Dual Standby (DSDS)

Dual SIM and Dual Standby (DSDS)

N/A

2G GSM

B3/5/8

B3/5/8

N/A

3G WCDMA

B1/5/8

B1/5/8

N/A

CDMA

N/A

N/A

N/A

4G FDD-LTE

B1/3/5/7/8/20/28

B1/3/5/7/8/20

N/A

4G TDD-LTE

B38/40/41 (120M)

B38/40/41

N/A

5G

N/A

N/A

N/A

5G NR NSA

N/A

N/A

N/A

5G NR SA

N/A

N/A

N/A

Remarks

N/A

N/A

N/A

Fingerprint

Supported

N/A

N/A

Accelerometer

Supported

Supported

N/A

Ambient light sensor

Supported

Supported

N/A

Proximity Sensor

Supported

Supported

N/A

E-compass

Supported

Supported

N/A

Gyroscope

Virtual gyroscope

Virtual gyroscope

N/A

Hi-Fi Chipset

N/A

N/A

N/A

Audio Playback

WAV, MP3, MP2, AAC, WMA, M4A, OPUS, MP1, Vorbis, APE, FLAC

WAV, MP3, MP2, AAC、WMA、M4A、OPUS、MP1, Vorbis, APE, FLAC

N/A

Video Playback

MP4, 3GP, AVI, TS, MKV, FLV

MP4, 3GP, AVI, TS, MKV, FLV

N/A

Video Recording

MP4

MP4

N/A

Voice Recording

Supported

Supported

N/A

Social Media Apps

N/A

N/A

N/A

Google Services

N/A

N/A

N/A

Others

N/A

N/A

N/A

Location

GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO

GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo

N/A

In the box

Y16
Documentation
Type-C to USB Cable
USB Power Adapter
Eject Tool
Protective Film (applied)

Y01
Documentation
USB Cable
USB Power Adapter
Eject Tool
Phone Case
Protective Film (applied)

N/A

V Series

Y Series

ឧបករណ៍ផ្សេងៗ

V23e

V23 5G

V27

V27e

V25 Pro

V25

V25e

Y21

Y33s

Y21s

Y15s

Y01

Y55

Y35

Y16

Y02s (3GB+64GB)

Y02s(3GB+32GB)

Y22s

TWS Neo

Wireless Sport

បោះបង់ ជ្រើសរើសម៉ូដែល យល់ព្រម

V Series

Y Series

ឧបករណ៍ផ្សេងៗ

V23e

V23 5G

V27

V27e

V25 Pro

V25

V25e

Y21

Y33s

Y21s

Y15s

Y01

Y55

Y35

Y16

Y02s (3GB+64GB)

Y02s(3GB+32GB)

Y22s

TWS Neo

Wireless Sport

សូមជ្រើសរើសម៉ូដែលផលិតផល