Trang chủ

>

Điều khoản quyền riêng tư hậu mãi

Tuyên bố quyền riêng tư cho Dịch vụ khách hàng

Cập nhật lần cuối: ngày 1 tháng 2 năm 2023

Tuyên bố quyền riêng tư này áp dụng cho việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi vivo cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng ("Dịch vụ") thông qua trung tâm dịch vụ, trang web, trung tâm liên hệ hoặc các kênh khác của chúng tôi. Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư của bạn và cho rằng việc bạn biết lý do và cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là rất quan trọng. Do đó trong Tuyên bố quyền riêng tư cho Dịch vụ khách hàng này ("Tuyên bố"), chúng tôi giải thích những nội dung sau:

1. Thu thập và xử lý: chúng tôi thu thập dữ liệu gì và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu;

2. Lưu trữ: cách chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn;

3. Chia sẻ và truyền dữ liệu: cách chúng tôi chia sẻ hoặc truyền dữ liệu của bạn;

4. Quyền của bạn: các quyền và tùy chọn của bạn đối với dữ liệu của bạn;

5. Liên hệ với chúng tôi: cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi khi có thêm các câu hỏi.

Vui lòng đọc kỹ Tuyên bố này và bảo đảm rằng bạn đã hiểu các hoạt động của chúng tôi về dữ liệu cá nhân của bạn trước khi bạn bắt đầu sử dụng Dịch vụ.

1. Thu thập và xử lý

(1)     Dựa trên hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ bạn các dịch vụ sau:

  Kiểm tra và sửa chữa thiết bị

Trong trường hợp trục trặc hoặc xảy ra các vấn đề bất thường khác với thiết bị của bạn, bạn có thể đến trung tâm dịch vụ hậu mãi của chúng tôi để kiểm tra và sửa chữa thiết bị. Một số trung tâm dịch vụ của chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ từ xa để hỗ trợ bạn tốt hơn trong việc giải quyết vấn đề của bạn. Để cung cấp cho bạn các dịch vụ trên, chúng tôi cần xử lý thông tin liên hệ của bạn (bao gồm tên, quốc gia/khu vực, số điện thoạiđịa chỉ email của bạn) và thông tin thiết bị (bao gồm IMEI, EMMCID, số sê-ri, mẫu thiết bị, thông tin hệ điều hành, thông tin sử dụng, nhật ký lỗi và các thông tin khác cần thiết để chẩn đoán vấn đề với thiết bị của bạn), để kiểm tra thời hạn bảo hành, chẩn đoán vấn đề với thiết bị của bạn, cung cấp cho bạn dịch vụ sửa chữa theo yêu cầu và phản hồi các câu hỏi liên quan của bạn.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ cuộc hẹn, Dịch vụ sửa chữa giao nhận hoặc Truy vấn tiến độ sửa chữa, chúng tôi cần xử lý thông tin mà bạn gửi trên trang, bao gồm thông tin liên hệ, địa chỉ chi tiết, thời gian cuộc hẹn, mẫu thiết bị và mô tả vấn đề, để cung cấp cho bạn các dịch vụ tương ứng.

Khi bạn yêu cầu đổi hoặc hoàn trả, chúng tôi cần xử lý thông tin liên hệ của bạn và thông tin thiết bị để kiểm tra xem thiết bị có đáp ứng yêu cầu đổi trả hay không và lưu giữ hồ sơ tương ứng.

Ngoài ra, chúng tôi có thể cần xử lý thông tin liên hệ của bạn (như số điện thoại) và các thông tin khác mà bạn đã tự nguyện cung cấp (như mã xác minh) để xác minh danh tính của bạn.

  Đăng nhập tài khoản

Một số dịch vụ của chúng tôi cung cấp chức năng đăng nhập tài khoản. Khi bạn đăng nhập vào tài khoản vivo của mình trong Dịch vụ, chúng tôi cần xử lý thông tin tài khoản của bạn (như số điện thoại hoặc địa chỉ email mà bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản, ID tài khoản, biệt danh và ảnh hồ sơ) để hiển thị thông tin tài khoản và xác minh danh tính của bạn.

Để cung cấp cho bạn chức năng nhận và xem phiếu giảm giá hoặc các lợi ích khác, chúng tôi có thể cần sử dụng thông tin tài khoản của bạn để liên kết phiếu giảm giá hoặc các lợi ích khác mà bạn nhận được với tài khoản vivo của bạn.

  Dịch vụ trung tâm liên hệ

Khi bạn liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng, email, trò chuyện trực tiếp, mạng xã hội hoặc các kênh dịch vụ khách hàng khác, chúng tôi cần xử lý thông tin liên hệ của bạn (như tên, quốc gia/khu vực, số điện thoại, địa chỉ email hoặc thông tin tài khoản của bạn), bản ghi âm cuộc gọi hoặc lịch sử liên lạc với chúng tôi và các thông tin khác mà bạn cung cấp thông qua các kênh trên, để trả lời yêu cầu của bạn và giải quyết vấn đề của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để liên hệ với bạn khi cần.

  Dịch vụ bảo hành

Khi bạn mua dịch vụ bảo hành thiết bị của chúng tôi (như bảo hành mở rộng hoặc bảo hành vỡ màn hình), chúng tôi cần xử lý tên, số điện thoại, IMEI và mã định danh thiết bị khác hoặc mã xác thực để liên kết dịch vụ bảo hành mà bạn đã mua với thiết bị của bạn và cung cấp dịch vụ truy vấn liên quan.

  Vị trí và điều hướng đến Trung tâm dịch vụ

Khi bạn sử dụng Trung tâm dịch vụ hoặc Dịch vụ cuộc hẹn, để định vị Trung tâm dịch vụ gần chỗ bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ điều hướng, chúng tôi cần xử lý địa chỉ IP của bạn.

(2)     Tuy nhiên, trong những tình huống nhất định, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác mà có thể được các luật hiện hành cho phép, như:

  Quản lý quan hệ khách hàng

Chúng tôi cần xử lý các yêu cầu của chủ thể dữ liệu, sự đồng ý và bản ghi tương tác khách hàng của bạn để quản lý quan hệ của chúng tôi với bạn, khi điều đó nằm trong phạm vi lợi ích chính đáng của chúng tôi và không vượt quá các lợi ích hoặc quyền và tự do cơ bản của bạn.

  Cải thiện trải nghiệm khách hàng

Chúng tôi có thể sử dụng chi tiết liên hệ của bạn và các thông tin khác mà bạn tự nguyện cung cấp (như biệt danh, giới tính và địa chỉ thực tế) để thực hiện các cuộc khảo sát khách hàng, điều này sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ chất lượng của dịch vụ khách hàng mà chúng tôi cung cấp cho bạn và cải thiện trải nghiệm của bạn.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tiến hành phân tích thống kê dựa trên thông tin được thu thập trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ này để cải thiện và tối ưu hóa hơn nữa các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Xin lưu ý rằng trong quá trình này, dữ liệu trên sẽ chỉ được sử dụng cho việc phân tích thống kê và sẽ không được sử dụng để liên kết hoặc xác định danh tính của bạn.

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các kỹ thuật mã hóa và ẩn danh hóa, được thiết kế để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trước việc truy cập, sử dụng trái phép, hư hại hoặc mất mát. Chúng tôi sẽ làm hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn nghi ngờ có việc truy cập, sử dụng trái phép, hư hại hoặc mất mát dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng cho chúng tôi biết ngay lập tức thông qua chi tiết liên hệ bên dưới.

2. Lưu trữ

(1)     Thời hạn:

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích xử lý trên, hoặc theo yêu cầu của bạn hoặc các luật liên quan. Cụ thể hơn, chúng tôi sẽ lưu giữ:

   Dữ liệu cá nhân được xử lý cho việc kiểm tra và sửa chữa thiết bị và dịch vụ Trung tâm liên hệ trong thời gian lên đến năm (5) năm kể từ lúc hoàn thành việc sửa chữa hoặc bạn tương tác lần cuối cùng với chúng tôi.

   Dữ liệu cá nhân được xử lý cho việc đăng nhập tài khoản trong thời gian lên đến 30 ngày kể từ ngày hủy tài khoản.

   Dữ liệu cá nhân được xử lý cho việc quản lý quan hệ khách hàng trong thời gian lên đến năm (5) năm kể từ lúc bạn tương tác lần cuối cùng với chúng tôi.

   Dữ liệu cá nhân được xử lý cho các cuộc khảo sát khách hàng trong thời gian lên đến sáu (6) tháng kể từ lúc dữ liệu được thu thập.

Sau khi thời hạn lưu giữ kết thúc, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân của bạn, trừ khi có yêu cầu khác của các luật và quy định hiện hành.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ không lưu giữ dữ liệu cá nhân được xử lý cho việc xác định vị trí và điều hướng đến Trung tâm dịch vụ trên máy chủ của chúng tôi.

(2)     Vị trí:

Để cung cấp cùng mức độ bảo vệ dữ liệu như tại quốc gia/khu vực của người dùng và phản hồi các yêu cầu của người dùng hiệu quả hơn, địa điểm lưu trữ dữ liệu khác nhau đối với người dùng tại các quốc gia/khu vực khác nhau. Vui lòng tham khảo phần Lưu trữ và truyền quốc tế trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để tìm hiểu xem dữ liệu cá nhân của bạn được lưu ở đâu. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng Dịch vụ trung tâm liên hệ tại Australia, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi đặt tại Singapore; Nếu bạn sử dụng Dịch vụ trung tâm liên hệ tại Nga, Belarus, Uzbekistan hoặc Kyrgyzstan, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi đặt tại Nga.

3. Chia sẻ và truyền dữ liệu

Chúng tôi sẽ tự mình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc thông qua các công ty liên kết, nhà cung cấp dịch vụ thực hiện thay mặt chúng tôi hoặc các bên khác theo chỉ dẫn của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị của riêng họ. Cụ thể hơn:

   Đến mức độ cần thiết để cung cấp Dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được mã hóa và chuyển cho các công ty liên kết hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (bao gồm đại lý, nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa, nhà cung cấp dịch vụ khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ kho vận, v.v).

   Đối với các thiết bị tùy chỉnh của nhà mạng hoặc doanh nghiệp, thông tin thiết bị sẽ được mã hóa và chuyển cho nhà mạng hoặc doanh nghiệp tương ứng theo hợp đồng tùy chỉnh của bạn với họ hoặc theo hướng dẫn của họ.

   Trong quá trình xác minh danh tính, số điện thoại của bạn sẽ được mã hóa và chuyển cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sau: PaaSoo Technology Limited, Orange Business Services Hong Kong Limited và Firemsg International Co., Limited.

   Để cung cấp cho bạn chức năng xác định vị trí và chỉ đường đến trung tâm dịch vụ, địa chỉ IP của bạn sẽ được mã hóa và chuyển cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sau: Google Inc.

Xin lưu ý rằng chúng tôi đã ký một thỏa thuận bảo vệ dữ liệu với (các) nhà cung cấp dịch vụ nêu trên và họ sẽ cung cấp sự bảo vệ cho dữ liệu của bạn ở mức tiêu chuẩn không thấp hơn của chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu của bạn khi được yêu cầu để đáp ứng quy trình pháp lý hoặc yêu cầu từ một cơ quan có thẩm quyền theo các luật liên quan.

Vì chúng tôi hoạt động tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới và để bạn có thể sử dụng sản phẩm của chúng tôi trên toàn thế giới, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chuyển giao cho hoặc truy cập bởi các thực thể hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi trên khắp thế giới, nhưng dữ liệu của bạn sẽ không được sử dụng cho các mục đích ngoài các mục đích được nêu ở trên. Chúng tôi tuân thủ các luật về chuyển giao dữ liệu cá nhân giữa các quốc gia để bảo đảm dữ liệu của bạn được bảo vệ ở bất cứ nơi nào.

4. Quyền của bạn

Bạn có các quyền khác nhau liên quan đến dữ liệu mà chúng tôi nắm giữ về bạn.

Rút lại sự đồng ý:

Bạn có thể chọn rút lại sự đồng ý của mình với Tuyên bố này bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn rút lại sự đồng ý, chúng tôi sẽ dừng xử lý dữ liệu liên quan của bạn cho đến khi bạn đồng ý lại với việc xử lý đó.

Các quyền khác:

Để thực thi các quyền khác của bạn (như cải chính, xóa, hạn chế xử lý, phản đối hoặc di chuyển dữ liệu, tùy thuộc vào các luật bảo vệ dữ liệu liên quan), vui lòng sử dụng chi tiết liên hệ nêu ra bên dưới.

Khiếu nại:

Bạn có quyền khiếu nại với một cơ quan giám sát.

5. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố này hoặc việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nếu bạn cần báo cáo một vấn đề hoặc liên hệ với Chuyên viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, hoặc nếu bạn muốn thực thi một trong các quyền của mình theo các luật về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, vui lòng nhấn vào đây. Chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết yêu cầu của bạn mà không chậm trễ quá đáng và trong mọi trường hợp trong bất kỳ giới hạn thời gian nào được quy định trong các luật bảo vệ dữ liệu liên quan.

Tuyên bố này có thể được cập nhật theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua một phương thức thích hợp về mọi thay đổi quan trọng. Tất cả các hoạt động đã đề cập trong Tuyên bố này sẽ được thực hiện theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, từ đó bạn cũng có thể tìm thấy thêm chi tiết về hoạt động của chúng tôi.