vivo

Trang chủ

>

Điều khoản quyền riêng tư hậu mãi

Tuyên bố quyền riêng tư của vivo cho Dịch vụ khách hàng

Cập nhật lần cuối: Ngày 1 tháng 12 năm 2021

Dịch vụ Khách hàng được cung cấp bởi vivo (sau đây gọi là "chúng tôi"). Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư của bạn và cho rằng việc bạn biết rõ lý do và cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là rất quan trọng. Do đó trong Tuyên bố quyền riêng tư của vivo cho Dịch vụ khách hàng này ("Tuyên bố"), chúng tôi giải thích những nội dung sau:

1. Thu thập và xử lý: chúng tôi thu thập dữ liệu gì, mục đích khi thu thập và xử lý dữ liệu, và cơ sở pháp lý cho việc xử lý đó;

2. Lưu trữ: cách chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn;

3. Chia sẻ và truyền dữ liệu: cách chúng tôi chia sẻ hoặc truyền dữ liệu của bạn;

4. Quyền của bạn: các quyền và tùy chọn của bạn đối với dữ liệu của bạn;

5. Liên hệ với chúng tôi: cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi khi có thêm các câu hỏi.

1. Thu thập và xử lý

(1)    Dựa trên hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ bạn với các dịch vụ sau:

  Sửa chữa thiết bị:

Khi bạn yêu cầu chúng tôi sửa chữa thiết bị của bạn, chúng tôi cần xử lý thông tin liên hệ của bạn (bao gồm tên, quốc gia/khu vực, số điện thoại, địa chỉ email) và thông tin thiết bị (bao gồm IMEI, EMMCID, số sê-ri, mẫu thiết bị và thông tin khác cần thiết để chẩn đoán các vấn đề với thiết bị), để kiểm tra thời hạn bảo hành, chẩn đoán các vấn đề với thiết bị, cung cấp cho bạn dịch vụ sửa chữa được yêu cầu và phản hồi các truy vấn liên quan của bạn. Khi bạn sử dụng Dịch vụ cuộc hẹn, Dịch vụ sửa chữa giao hàng hoặc Truy vấn tiến độ sửa chữa, chúng tôi cần xử lý thông tin liên hệ của bạn (như số điện thoại) và thông tin khác mà bạn đã cung cấp tự nguyện (như mã xác minh) để xác minh danh tính của bạn.

  Dịch vụ trung tâm liên hệ:

Khi bạn liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng, email, trò chuyện trực tiếp, mạng xã hội hoặc các kênh dịch vụ khách hàng khác, chúng tôi cần xử lý thông tin liên hệ của bạn (như tên, quốc gia/khu vực, số điện thoại, địa chỉ email hoặc thông tin tài khoản của bạn), bản ghi âm cuộc gọi hoặc lịch sử liên lạc với chúng tôi và thông tin khác mà bạn đã cung cấp thông qua các kênh trên, để trả lời yêu cầu của bạn và giải quyết vấn đề của bạn.

  Vị trí và điều hướng đến Trung tâm dịch vụ:

Khi bạn sử dụng Trung tâm dịch vụ hoặc Dịch vụ cuộc hẹn, để định vị Trung tâm dịch vụ gần chỗ bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ điều hướng, chúng tôi cần xử lý địa chỉ IP của bạn.

(2)    Tuy nhiên, cơ sở pháp lý khác có thể được áp dụng trong các tình huống nhất định mà có thể được các luật hiện hành cho phép, ví dụ:

  Quản lý quan hệ khách hàng:

Chúng tôi cần xử lý các yêu cầu của chủ thể dữ liệu, sự đồng ý và bản ghi tương tác khách hàng của bạn để quản lý quan hệ của chúng tôi với bạn, khi điều đó nằm trong phạm vi lợi ích chính đáng của chúng tôi và không vượt quá các lợi ích hoặc quyền và tự do cơ bản của bạn.

  Khảo sát khách hàng:

Khi có sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể sử dụng chi tiết liên hệ của bạn và các thông tin khác mà bạn đã tự nguyện cung cấp (như biệt danh, giới tính, địa chỉ thực tế) cho các cuộc khảo sát khách hàng mà sẽ giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn.

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các kỹ thuật mã hóa và ẩn danh hóa, được thiết kế để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trước việc truy cập, sử dụng trái phép, hư hại hoặc mất mát. Chúng tôi sẽ làm hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn nghi ngờ có việc truy cập, sử dụng trái phép, hư hại hoặc mất mát dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng cho chúng tôi biết ngay lập tức thông qua chi tiết liên hệ bên dưới.

2. Lưu trữ

(1)    Thời hạn:

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích xử lý trên, hoặc theo yêu cầu của bạn hoặc các luật liên quan. Cụ thể hơn, chúng tôi sẽ lưu giữ:

   Dữ liệu cá nhân được xử lý cho việc sửa chữa thiết bị và dịch vụ của Trung tâm liên hệ trong thời gian lên đến năm (5) năm kể từ lúc hoàn thành việc sửa chữa hoặc bạn tương tác lần cuối cùng với chúng tôi.

   Dữ liệu cá nhân được xử lý cho việc quản lý quan hệ khách hàng trong thời gian lên đến năm (5) năm kể từ lúc bạn tương tác lần cuối cùng với chúng tôi.

   Dữ liệu cá nhân được xử lý cho các cuộc khảo sát khách hàng trong thời gian lên đến sáu (6) tháng kể từ lúc dữ liệu được thu thập.

Sau khi thời hạn lưu giữ kết thúc, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân của bạn, trừ khi có yêu cầu khác của các luật và quy định hiện hành.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ không lưu giữ dữ liệu cá nhân được xử lý cho việc xác định vị trí và điều hướng đến Trung tâm dịch vụ trên máy chủ của chúng tôi.

(2)    Vị trí:

Để cung cấp cùng mức độ bảo vệ dữ liệu như tại quốc gia/khu vực của người dùng và phản hồi các yêu cầu của người dùng hiệu quả hơn, địa điểm lưu trữ dữ liệu khác nhau đối với người dùng tại các quốc gia/khu vực khác nhau. Vui lòng tham khảo phần Lưu trữ và truyền quốc tế trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để tìm hiểu xem dữ liệu cá nhân của bạn được lưu ở đâu.

3. Chia sẻ và truyền dữ liệu

Chúng tôi sẽ tự mình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc thông qua các công ty liên kết, nhà cung cấp dịch vụ thực hiện thay mặt chúng tôi hoặc các bên khác theo chỉ dẫn của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị của riêng họ. Cụ thể hơn:

   Đối các máy tùy biến của Reliance Jio Infocomm Limited, thông tin thiết bị sẽ được mã hóa và chuyển cho nhà mạng, việc xử lý đó dựa trên hợp đồng tùy biến của bạn với nhà mạng và hướng dẫn của nhà mạng.

   Trong quá trình xác minh danh tính, số điện thoại của bạn sẽ được mã hóa và truyền đến các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sau: PaaSoo Technology Limited và Orange Business Services Hong Kong Limited.

   Để cung cấp cho bạn chức năng xác định vị trí và điều hướng đến trung tâm dịch vụ, địa chỉ IP của bạn sẽ được mã hóa và chuyển cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sau đây: Google.

Xin lưu ý rằng chúng tôi đã ký một thỏa thuận bảo vệ dữ liệu với (các) nhà cung cấp dịch vụ nêu trên và họ sẽ cung cấp sự bảo vệ cho dữ liệu của bạn ở mức tiêu chuẩn không thấp hơn của chúng tôi.

Để bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên toàn thế giới, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được truyền đến hoặc truy cập bởi các tổ chức của chúng tôi trên khắp thế giới. Chúng tôi tuân thủ các luật về chuyển giao dữ liệu cá nhân giữa các quốc gia để bảo đảm dữ liệu của bạn được bảo vệ ở bất cứ nơi nào. Quyền truy cập từ xa của chúng tôi đối với dữ liệu cá nhân được thu thập tại Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ được quy định bởi Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn.

4. Quyền của bạn

Bạn có các quyền khác nhau liên quan đến dữ liệu mà chúng tôi nắm giữ về bạn.

Rút lại sự đồng ý:

Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý của mình với các cuộc khảo sát khách hàng hoặc việc duy trì thông tin bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn rút lại sự đồng ý, chúng tôi sẽ tạm dừng xử lý dữ liệu liên quan của bạn cho đến khi bạn đồng ý lại với việc xử lý đó.

Các quyền khác:

Để thực thi các quyền khác của bạn (như cải chính, xóa, hạn chế xử lý, phản đối hoặc di chuyển dữ liệu, tùy thuộc vào các luật bảo vệ dữ liệu liên quan), vui lòng sử dụng chi tiết liên hệ nêu ra bên dưới.

Khiếu nại:

Bạn có quyền khiếu nại với một cơ quan giám sát.

5. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố này hoặc việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nếu bạn cần báo cáo một vấn đề hoặc liên hệ với Chuyên viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, hoặc nếu bạn muốn thực thi một trong các quyền của mình theo các luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua chi tiết liên hệ bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết yêu cầu của bạn mà không chậm trễ quá đáng và trong mọi trường hợp trong bất kỳ giới hạn thời gian nào được quy định trong các luật bảo vệ dữ liệu liên quan.

Trang web:https://www.vivo.com/vn/about-vivo/privacy-support

Địa chỉ email: privacy@vivo.com

Tuyên bố này có thể được cập nhật theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua một phương thức thích hợp về mọi thay đổi quan trọng. Tất cả các hoạt động đã đề cập trong Tuyên bố này sẽ được thực hiện theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, từ đó bạn cũng có thể tìm thấy thêm chi tiết về hoạt động của chúng tôi.