CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhuận Tín (viết tắt là "chúng tôi", với tư cách là nhà phân phối được ủy quyền của vivo, là nhà cung cấp Cửa hàng trực tuyến ("Dịch vụ") và tổ chức chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân được thu thập từ hoặc về bạn như một phần của việc bạn sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư của bạn và cho rằng điều quan trọng là bạn phải biết lý do cũng như cách chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành. Trong các Điều khoản về quyền riêng tư của vivo dành cho Cửa hàng trực tuyến ("Điều khoản"), do đó, chúng tôi đề cập đến nội dung sau:

1. Thu thập và Xử lý: loại dữ liệu, cách thức và mục đích thu thập dữ liệu, và cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu;

2. Lưu trữ: vị trí chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn;

3. Chia sẻ và chuyển giao: nếu chúng tôi chia sẻ hoặc chuyển giao dữ liệu của bạn;

4. Quyền của bạn: quyền của bạn đối với quá trình xử lý dữ liệu;

5. Liên hệ với chúng tôi: bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu có thêm bất kỳ câu hỏi nào.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này và đảm bảo rằng bạn đã hiểu các điều khoản của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn trước khi bạn đồng ý và bắt đầu sử dụng Dịch vụ.

Bạn không có nghĩa vụ đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình đối với Dịch vụ, nhưng hãy lưu ý những điều sau: NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC NẾU BẠN HỦY BỎ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH, BẠN SẼ KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ .

1. Thu thập và Xử lý

Dữ liệu chúng tôi thu thập:

   · Tên của bạn, số điện thoại và địa chỉ email của bạn

   · Thông tin tỉnh, thành phố, mã pin và địa chỉ giao hàng mà bạn đã cung cấp

   · Mã đơn hàng và mã vận đơn của bạn

Mục đích:

   · Để giao các mặt hàng đặt hàng của bạn đến đúng nơi và liên hệ với bạn trong thời gian này

   · Ghi lại thông tin đơn hàng của bạn để hiển thị tiến trình chuyển phát nhanh và quản lý những thông tin đó

   · Để đảm bảo thanh toán của bạn thành công và tạo mã đơn hàng

Cơ sở pháp lý:

Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu khi bạn đồng ý với các Điều khoản này. Tuy nhiên, cơ sở pháp lý khác có thể được áp dụng trong trường hợp không có sự đồng ý rõ ràng của bạn khi luật hiện hành có thể cho phép. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể xử lý dữ liệu của bạn trong đó việc xử lý như vậy nằm trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi: ví dụ: đối với việc cung cấp Dịch vụ không bị cản trở và bảo vệ chống lại việc sử dụng Dịch vụ không đúng hoặc trái phép, khi việc xử lý đó là cần thiết để chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc khi việc xử lý đó là cần thiết để chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của mình.

Bảo mật:

Chúng tôi quan tâm đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các kỹ thuật mã hóa và ẩn danh, được thiết kế để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị sử dụng trái phép, làm hỏng hoặc mất mát. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn nghi ngờ bất kỳ hành vi sử dụng trái phép, làm hỏng hoặc mất dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng cho chúng tôi biết ngay lập tức bằng các chi tiết liên hệ nêu dưới đây.

2. Lưu trữ

Vị trí:

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn ở máy chủ tại Singapore và Việt Nam. Dữ liệu được kết xuất sẽ được lưu trữ ở nước sở tại.

3. Chia sẻ và chuyển giao

Chúng tôi sẽ tự xử lý dữ liệu của bạn hoặc chuyển giao đến nhà cung cấp dịch vụ ba. Tùy thuộc vào loại và mục đích xử lý dữ liệu, chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba với sự đồng ý trước của bạn.

Xin lưu ý rằng chúng tôi đã ký thỏa thuận bảo vệ dữ liệu với (các) nhà cung cấp dịch vụ nói trên và họ sẽ bảo vệ dữ liệu của bạn theo tiêu chuẩn quy định.

Vì chúng tôi hoạt động trên phạm vi quốc tế, nên dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý ở các quốc gia / khu vực khác nhau. Nếu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sang một quốc gia / khu vực khác có thể không duy trì các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu thích hợp, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý an toàn và như được quy định trong các Điều khoản này.

4. Quyền của bạn

Bạn có các quyền khác nhau đối với dữ liệu mà chúng tôi nắm giữ về bạn.

Rút lại sự đồng ý:

Bất cứ lúc nào, bạn có thể chọn rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn bằng cách gửi e-mail cho chúng tôi. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi sẽ tạm ngừng xử lý dữ liệu của bạn trong Dịch vụ cho đến khi bạn đồng ý lại với các Điều khoản này.

Các quyền khác:

Để thực hiện các quyền khác của bạn (chẳng hạn như chỉnh sửa, xóa, hạn chế xử lý, phản đối hoặc khả năng cung cấp dữ liệu, tùy thuộc vào luật bảo vệ dữ liệu hiện hành), vui lòng sử dụng chi tiết liên hệ nêu dưới đây.

Khiếu nại:

Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát.

5. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này hoặc việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nếu bạn cần báo cáo sự cố hoặc liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn thực hiện một trong các quyền của mình theo luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ dưới đây. Chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết yêu cầu của bạn mà không có sự chậm trễ quá mức và trong bất kỳ trường hợp nào trong bất kỳ giới hạn thời gian nào được quy định trong luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

E-mail: vivo.ecommerce@vn.vivo.com

Các Điều khoản này có thể được cập nhật theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng một phương thức thích hợp về bất kỳ thay đổi quan trọng nào. Tất cả các thông tin được đề cập trong các Điều khoản này sẽ được thực hiện theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi, từ đó bạn cũng có thể tìm thêm chi tiết về các thông tin của chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy Chính sách Bảo mật mới nhất của chúng tôi tại: https://www.vivosmartphone.vn/page/chinh-sach-bao-ve-thong-tin-ca-nhan-cua-nguoi-tieu-dung.html