Trang chủ

>

Hỗ trợ

>

Cập nhật hệ thống

>

V7

Funtouch OS

công cụ

PD1718F_EX_A_3.13.7New

Ngày phát hành : 2020-11-09

Kích thước tệp : 2355.2M

Tải xuống : 658

Tải xuống

MTP Driver

Kích thước tệp : 1.87M

Hệ thống hỗ trợ : Windows

Trình điều khiển để người dùng vivo quản lý các tệp của điện thoại thông minh trên máy tính.

Tải xuống