Trang chủ

>

Hỗ trợ

>

Cập nhật hệ thống

>

Y71

Funtouch OS

công cụ

PD1731F_EX_A_1.19.2New

Ngày phát hành : 2021-03-11

Kích thước tệp : 2560M

Tải xuống : 1258

Tải xuống

MTP Driver

Kích thước tệp : 1.87M

Hệ thống hỗ trợ : Windows

Trình điều khiển để người dùng vivo quản lý các tệp của điện thoại thông minh trên máy tính.

Tải xuống