Trang chủ

>

Hỗ trợ

>

Cập nhật hệ thống

>

X70 Pro

X70 Pro

Hướng dẫn

Funtouch OS

công cụ

PD2135F_EX_A_6.13.14New

Ngày phát hành : 2023-01-13

Kích thước tệp : 4915.2M

Tải xuống : 152

Tải xuống

MTP Driver

Kích thước tệp : 1.87M

Hệ thống hỗ trợ : Windows

Trình điều khiển để người dùng vivo quản lý các tệp của điện thoại thông minh trên máy tính.

Tải xuống