Trang chủ

>

Hỗ trợ

>

Cập nhật hệ thống

>

V23e

Funtouch OS

công cụ

PD2150F_EX_A_1.13.8New

Ngày phát hành : 2022-04-02

Kích thước tệp : 3788.8M

Tải xuống : 336

Tải xuống

MTP Driver

Kích thước tệp : 1.87M

Hệ thống hỗ trợ : Windows

Trình điều khiển để người dùng vivo quản lý các tệp của điện thoại thông minh trên máy tính.

Tải xuống