Trang chủ

>

Hỗ trợ

>

Cập nhật hệ thống

>

X80

Funtouch OS

công cụ

PD2183F_EX_A_12.0.13.12.W20.V000L1New

Ngày phát hành : 2023-01-13

Kích thước tệp : 5529.6M

Tải xuống : 160

Tải xuống

MTP Driver

Kích thước tệp : 1.87M

Hệ thống hỗ trợ : Windows

Trình điều khiển để người dùng vivo quản lý các tệp của điện thoại thông minh trên máy tính.

Tải xuống