Trang chủ

>

Hỗ trợ

>

Cập nhật hệ thống

>

X80 Pro

X80 Pro

Hướng dẫn

Funtouch OS

công cụ

PD2185F_EX_A_13.1.11.1.W20.V000L1New

Ngày phát hành : 2023-01-13

Kích thước tệp : 5632M

Tải xuống : 300

Tải xuống

MTP Driver

Kích thước tệp : 1.87M

Hệ thống hỗ trợ : Windows

Trình điều khiển để người dùng vivo quản lý các tệp của điện thoại thông minh trên máy tính.

Tải xuống