Trang chủ

>

Hỗ trợ

>

Cập nhật hệ thống

>

V25

Funtouch OS

công cụ

PD2215F_EX_A_12.0.6.7.W20.V000L1New

Ngày phát hành : 2022-10-21

Kích thước tệp : 4608M

Tải xuống : 139

Tải xuống

MTP Driver

Kích thước tệp : 1.87M

Hệ thống hỗ trợ : Windows

Trình điều khiển để người dùng vivo quản lý các tệp của điện thoại thông minh trên máy tính.

Tải xuống