Trang chủ

>

Hỗ trợ

>

Cập nhật hệ thống

>

V20

Funtouch OS

công cụ

PD2039F_EX_A_6.21.9New

Ngày phát hành : 2022-10-21

Kích thước tệp : 4198.4M

Tải xuống : 1558

Tải xuống

MTP Driver

Kích thước tệp : 1.87M

Hệ thống hỗ trợ : Windows

Trình điều khiển để người dùng vivo quản lý các tệp của điện thoại thông minh trên máy tính.

Tải xuống