សេវាពហុប្រទេសធានារួមគ្នា

ចំពោះឧបករណ៍ដែល បានទិញនៅក្នុងតំបន់ដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងតារាងខាងក្រោម។អ្នកអាចរីករាយជាមួយការធានា ជួសជុល និងដំឡើងកំណែកម្មវិធីនៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មដែលមានការអនុញ្ញាតពី vivo នៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះ

 

 


ម៉ូដែលគ្របដណ្តប់ ប្រទេស/តំបន់


ម៉ូដែល

ប្រទេស / តំបន់

V30

ថៃម៉ាឡាយ៉ាហ្វីលីពីនវៀតណាមកម្ពុជាសិង្ហបុរីហុងកុងតៃវ៉ាន់

V30 Pro

ថៃម៉ាឡាយ៉ាហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់

V30e

ថៃម៉ាឡាយ៉ាហ្វីលីពីនវៀតណាមសិង្ហបុរីហុងកុងតៃវ៉ាន់
សេវាដែលបានផ្តល់ឱ្យ

 

  សេវាកម្មធានា

        ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ភស្តុតាងនៃការទិញដែលមានសុពលភាព ហើយត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ ដោយមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម ហើយបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនៃការធានា អ្នកអាចរីករាយនឹងសេវាកម្មធានាដោយឥតគិតថ្លៃ។ច្បាប់កំណត់ការធានាគឺស្ថិតនៅក្រោមមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មដែលសេវាកម្មត្រូវបានផ្តល់ជូន។

 


  ការជួសជុលដែលមិនមានការធានា

        ឧបករណ៍មិនគ្របដណ្តប់ដោយការធានា គ្រឿងបន្លាស់ដែលខូចអាចត្រូវបានជំនួសនៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មក្នុងស្រុកដោយគិតថ្លៃ។តម្លៃនៃគ្រឿងបន្លាស់គឺអាស្រ័យលើមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មដែលសេវាកម្មត្រូវបានផ្តល់ជូន។

        គ្រឿងបន្លាស់ដែលគ្របដណ្តប់ដោយការជួសជុលក្រៅការធានារួមមាន:ម៉ាស៊ីន សមាសធាតុអេក្រង់ ថ្ម គម្របថ្ម និងគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងទៀត។

 

 

  សេវាកម្មអាប់ដេតកម្មវិធី

        សូមយកឧបករណ៍របស់អ្នកទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម ហើយយើងនឹងជួយអ្នកឱ្យដំឡើងកំណែទៅជាកំណែចុងក្រោយ។

 

 

1. សម្រាប់សេវាកម្មផ្សេងទៀត សូមយោងទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៅកន្លែងជួសជុល សូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មក្នុងស្រុក។

2.ដោយសារភាពខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធពាក់ព័ន្ធ បទប្បញ្ញត្តិ កំណែទីផ្សារ និងតម្រូវការទម្រង់រវាងប្រទេស និងតំបន់ សម្ភារៈមួយចំនួនអាចមានភាពខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងរូបរាង ឬមុខងារ។ សូមពិគ្រោះជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មក្នុងតំបន់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

3.វាអាចមានហានិភ័យនៃការបាត់បង់ទិន្នន័យក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការសេវាកម្ម។ សូមបម្រុងទុកទិន្នន័យនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នក មុនពេលផ្ញើវាទៅជួសជុលដើម្បីការពារការបាត់បង់ទិន្នន័យ។


 

 

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

 

1. តើឯកសារ និងព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំត្រូវផ្តល់ជូន ដើម្បីរីករាយជាមួយសេវាកម្មធានាច្រើនប្រទេស?

A:ដើម្បីធានាបាននូវសិទ្ធិសេវាកម្មរបស់អ្នក ត្រូវការអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យយើងទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ និងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារប្រគល់ជួសជុល។ បើចាំបាច់ អ្នកក៏ប្រហែលជាត្រូវផ្តល់ភស្តុតាងនៃការទិញ និងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងទីកន្លែង និងពេលវេលានៃការទិញផងដែរ។

2. តើការធានារួមគ្នាពហុប្រទេសគណនារយៈពេលធានាដោយរបៀបណា?
A:រយៈពេលនៃការធានាគឺផ្អែកលើកាលបរិច្ឆេទទិញនៅលើបង្កាន់ដៃទិញរបស់អ្នក ហើយរយៈពេលនៃការធានាគឺផ្អែកលើកន្លែងដែលឧបករណ៍ត្រូវបានទិញ។

3. គណនាស្តង់ដារថ្លៃធានា រួមពហុប្រទេសដោយរបៀបណា?

A:ប្រសិនបើមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម vivo ក្នុងតំបន់រកឃើញសមស្រប តាមគោលការណ៍ធានា

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មមិនគិតថ្លៃសេវាណាមួយឡើយ។ក្នុងករណីមិនសមស្រប តាមគោលការណ៍ធានា ការចំណាយលើការជួសជុល គឺអាស្រ័យលើទីតាំងដែលសេវាកម្មត្រូវបានផ្តល់ជូន។

4. តើសេវាធានាច្រើនប្រទេសអាចទិញដោយឡែកបានទេ?

A:អ្នកអាចរីករាយនឹងសេវាកម្មនេះបន្ទាប់ពីទិញឧបករណ៍ដែលគាំទ្រការធានារួមគ្នាពហុប្រទេសតាម

រយៈបណ្តាញលក់ផ្លូវការ នៅក្នុងតំបន់ដែលបានកំណត់ មិនចាំបាច់ទិញដោយឡែកទេ។

5. តើសេវាកម្មបន្ថែមតម្លៃផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបានទិញ ដូចជាការធានារ៉ាប់រងអេក្រង់ខូច គាំទ្រសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងរួមគ្នាពហុប្រទេសដែរឬទេ?

A:សេវាធានាច្រើនប្រទេសគ្របដណ្តប់លើសេវាកម្មធានា ការជួសជុលក្រៅការធានា និងសេវាកម្មដំឡើងកំណែកម្មវិធី សេវាកម្មបន្ថែមតម្លៃមិនត្រូវបានគាំទ្រទេ។

 

 

 

ការបដិសេធចំពោះសេវាកម្មធានាពហុប្រទេស

 

1. ការពិពណ៌នាអំពីគោលការណ៍នៃការធានា រួមពហុប្រទេស:

1.1 សេវាធានារួមគ្នាពហុជាតិគាំទ្រតែការជួសជុលសម្រាប់ម៉ូដែលដែលបានកំណត់ប៉ុណ្ណោះ ការធានានឹងអាប់ដេតកម្មវិធី មិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្តូរឧបករណ៍  សម្រាប់សេវាកម្មផ្សេងទៀត សូមយោងទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៅទីតាំងសេវាកម្ម។

1.2 គោលការណ៍ធានានៃសេវាធានារួមគ្នាពហុប្រទេសត្រូវផ្អែកលើកន្លែងទិញទូរសព្ទ។ ប្រសិនបើគោលការណ៍ធានាត្រូវបានអនុវត្តតាម មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មនឹងមិនគិតថ្លៃសេវាណាមួយឡើយ។

1.3 ក្នុងករណីដែលគោលការណ៍ធានាក្នុងតំបន់មិនត្រូវបានអនុលោមតាម (ដូចជាលើសរយៈពេលធានា ដោះជួសជុលរុះរើកែប្រែណាមួយជាដើម ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពី vivo)

1.4 មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មផ្លូវការរបស់ vivo នៅទីតាំងសេវាកម្មនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវសេវាកម្មធានារួមគ្នាពហុជាតិក្នុងវិសាលភាពដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ក្នុងតំបន់ និងផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែងនៃសម្ភារៈក្នុងស្រុក ដើម្បីធានាថាឧបករណ៍អាចប្រើប្រាស់ជាធម្មតានៅក្នុងតំបន់។

1.5 អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវទទួលបានការអនុញ្ញាតសម្រាប់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ និងចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់ប្រគល់ និងសៀវភៅណែនាំ បើមិនដូច្នេះទេ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មផ្លូវការរបស់ vivo មានសិទ្ធិបដិសេធមិនផ្តល់សេវាកម្ម។

1.6 សម្រាប់ឧបករណ៍ដែលបានទិញតាមរយៈបណ្តាញក្រៅផ្លូវការ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មមានសិទ្ធិបដិសេធមិនផ្តល់សេវាកម្ម។ សូមទិញឧបករណ៍តាមរយៈបណ្តាញផ្លូវការដែលទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយ vivo។

1.7 ដំណើរការ និងលទ្ធផលនៃសេវាកម្មនេះអាចបណ្តាលឱ្យម៉ាស៊ីន  សម្ភារៈជួសជុលមានភាពខុសគ្នា ក្នុងរូបរាងខាងក្រៅ នឹងមុខងារ។ ម៉ាស៊ីន នឹង សម្ភារៈជួសជុល របស់ផលិតផល ស្តង់ដា សុវត្ថិភាព នឹងសញ្ញាសំគាល់ក៏អាចដោយសារតែ ច្បាប់តំបន់តម្រូវអោយអនុវត្តចំពោះកន្លែងដែលផ្តល់សេវាធានារួម ហើយអាចខុសគ្នាពីកន្លែងទិញ។

1.8 ការកំណត់ពេលវេលាជួសជុលត្រូវស្ថិតនៅក្រោមមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មផ្លូវការរបស់ vivo ដែលផ្តល់សេវាកម្ម។ លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ផ្សេងទៀតត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការពន្យល់របស់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មផ្លូវការរបស់ vivo ដែលផ្តល់សេវាកម្ម។

1.9 V29 មិនគាំទ្រគ្រឿងបន្លាស់ដែលមានការធានារួមគ្នាទេ៖ motherboard របស់ប្រទេសឥណ្ឌា,តង្កៀប motherboard មិនគាំទ្រការធានារួមគ្នាពហុប្រទេសទេ,អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត អារ៉ាប់រួម កាតា គុយវ៉ែត អូម៉ង់ តង្កៀប motherboard និង motherboard រវាង Bahrain គាំទ្រការធានារួមគ្នាពហុប្រទេស ប៉ុន្តែមិនគាំទ្រការធានារួមគ្នានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទេ។2. សេណារីយ៉ូខាងក្រោមមិនស្ថិតក្នុងវិសាលភាពនៃការធានារ៉ាប់រងរួមគ្នាពហុប្រទេសទេ

2.1 ម៉ូដែលឧបករណ៍ដែលមិនគាំទ្រការធានារួមគ្នាពហុប្រទេស។

2.2 ឧបករណ៍ត្រូវបានលក់តាមរយៈបណ្តាញក្រៅផ្លូវការ។

2.3 ឧបករណ៍ដែលហួសរយៈពេលកំណត់នៃសេវាកម្មនៅទីតាំងសេវាកម្ម។

2.4 ការប្តូរ នឹង ជំនួសឧបករណ៍ ។

2.5 អ្នកប្រើប្រាស់បដិសេធមិនចុះហត្ថលេខាលើសៀវភៅណែនាំស្តីពីការធានារ៉ាប់រងរួមពហុប្រទេស។

2.6 បន្ទាប់ពីអ្នកប្រើប្រាស់រីករាយនឹងសេវាកម្មធានារួមគ្នាពហុប្រទេស ដោយសារតែផលិតផលផ្សេងគ្នា បង្ករអោយមាន ហានិភ័យក្នុងការផ្ទេរ ដែលពាក់ពន្ធ័ទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវផ្លូវច្បាប់ ឬការបាត់បង់។

2.7 ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ប្រាក់ចំណូល ឬពេលវេលានៅក្នុងសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួន ឬពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបណ្តាលមកពីភាពខុសគ្នានៅក្នុងឧបករណ៍ បន្ទាប់ពីអ្នកប្រើប្រាស់រីករាយនឹងសេវាកម្មធានាច្រើនប្រទេស។

2.8 អសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដោយសារតែភាពខុសគ្នាក្នុងតំបន់ និងមិនមែនដោយសារការដំណើរការខុសប្រក្រតីនៃឧបករណ៍ (ឧទាហរណ៍ អសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយសាររបៀបបណ្តាញផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗគ្នា)។

2.9 លើសពីវិសាលភាពគោលការណ៍សេវាកម្មច្បាប់នៃទីតាំងសេវាកម្ម ។

គ្មានអ្វីដែលមាននៅក្នុងការធានាពាណិជ្ជកម្មនេះ កំណត់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ក្រោមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានទេ។