• Chế Độ Xem Tương Tác

  • Chế Độ Xem Theo Hướng Dẫn

  • 拆解模式

Rất tiếc, trình duyệt hiện tại không hỗ trợ đồ họa 3D. Vui lòng thử lại sau khi nâng cấp hệ điều hành hoặc trình duyệt của bạn.

Thu Phóng
Xoay
OK

*内部构造图为部分展示, 仅做示意参考, 请以实物为准。