vivo

vivo ထောက်ခံမှုမှကြိုဆိုပါတယ်

အီလက္ထေရာနစ္ အာမခံကတ္ဆိုတာ ဘာလဲ။

ကြၽႏ္ုပ္၏ အီလက္ထေရာနစ္ အာမခံကတ္ကို ဘယ္လိုသက္ဝင္လုပ္ေဆာင္ရမလဲ/ဘယ္လို စာရင္းသြင္းရမလဲ။

ကြၽႏ္ုပ္၏ အီလက္ထေရာနစ္ အာမခံကတ္ကို စာရင္းသြင္းမႈမွ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သလား။

အီလက္ထေရာနစ္ အာမခံကတ္က ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးသလဲ။

ကြၽႏ္ုပ္၏ဖုန္းကို ပါဝါဖြင့္၍ မရပါက ကြၽႏ္ုပ္၏ အီလက္ထေရာနစ္ အာမခံကတ္ကို သံုး၍ ရပါေသးသလား။

ကြၽႏ္ုပ္၏ အီလက္ထေရာနစ္ အာမခံကတ္ သက္တမ္း ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ။

ကြၽႏ္ုပ္၏ အီလက္ထေရာနစ္ အာမခံကတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား ရွိပါက ဘာလုပ္ရမလဲ။