Welcome to vivo Support

อาการช้าและติดขัด
ผลิตภัณฑ์
เพลงและวิดีโอ

ทำไมวิดีโอที่บันทึกวิดีโอหน้าจอจึงไม่มีเสียง ?

จะบันทึกวิดีโอหน้าจอพร้อมเสียงได้อย่างไร ?

จะบันทึกวิดีโอหน้าจอได้อย่างไร ?

จะบันทึกภาพหน้าจอได้อย่างไร ?

ต้องทำอย่างไรหากฉัน (ไม่) ต้องการบันทึกเสียงพร้อมกับการบันทึกวิดีโอหน้าจอ ?

ฉันสามารถตั้งค่าความละเอียดของการบันทึกภาพวิดีโอหน้าจอได้หรือไม่ ?

การบันทึกภาพหน้าจอแบบยาวสามารถบันทึกได้สูงสุดเท่าไร ?

ทำไมถึงไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้ ?

จะบันทึกภาพหน้าจอแบบยาวได้อย่างไร ?

ทำไมการบันทึกภาพหน้าจอจึงเบลอ ?

ฉันสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของการบันทึกภาพหน้าจอได้หรือไม่ ?

ทำไมการบันทึกภาพหน้าจอแบบยาวรูปภาพจึงค่อนข้างเบลอ ?

อาการช้าและติดขัด
ผลิตภัณฑ์
เพลงและวิดีโอ