Welcome to vivo Support

เพลงและวิดีโอ
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมทดลองใช้ Android 14 สำหรับ X90 Pro

โทรศัพท์ vivo รุ่นใดบ้างที่รองรับการจดจำใบหน้าด้วยอินฟราเรด ?

จะใช้งานการจดจำใบหน้าได้อย่างไร ?

จะเปิดใช้งานการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือและใบหน้าได้อย่างไร ?

จะใช้ใบหน้าเพื่อปลดล็อกโทรศัพท์โดยไม่ต้องกดปุ่มเปิด/ปิดได้อย่างไร ?

จะทำอย่างไรหากการปลดล็อกด้วยใบหน้าล้มเหลวเป็นบางครั้ง ?

การจดจำใบหน้าด้วยอินฟราเรดคืออะไร ?

ฉันสามารถใช้การจดจำด้วยใบหน้าเพื่อปลดล็อกโทรศัพท์ในตอนกลางคืนหรือในบริเวณที่มีแสงน้อยได้หรือไม่ ?

ฉันสามารถปลดล็อกโทรศัพท์จากการจดจำใบหน้าผ่านรูปภาพได้หรือไม่ ?

สามารถจดจำใบหน้าได้มากที่สุดกี่รายการ ?

ทำไมจึงไม่สามารถใช้ใบหน้าเพื่อปลดล็อกโทรศัพท์ได้ขณะปิดหน้าจอ ?

จะจดจำข้อมูลใบหน้าของฉันใหม่ได้อย่างไร ?

ทำไมทุกครั้งที่ฉันทำการปลดล็อกโทรศัพท์บริเวณหน้าจอทั้งสี่มุมจึงปรากฎแถบสี ?

เหตุใดเมื่อปริมาณแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10% จึงไม่มีสามารถใช้ฟังก์ชันปลดล็อกด้วยใบหน้าได้ ?

จะปรับปรุงอัตราความสำเร็จของการจดจำใบหน้าด้วยความสว่างน้อยได้อย่างไร ?

เพลงและวิดีโอ
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมทดลองใช้ Android 14 สำหรับ X90 Pro