Welcome to vivo Support

เพลงและวิดีโอ
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมทดลองใช้ Android 14 สำหรับ X90 Pro

ฉันยังคงสามารถรับข้อความของแอปที่ซ่อนไว้ได้หรือไม่

วิธีการซ่อนแอป

ยกเลิกการเข้ารหัสแอป

ฉันสามารถเข้ารหัสเฉพาะการโคลนแอปได้หรือไม่

ตั้งค่าการเข้ารหัสแอป

วิธีการดูแอปที่ซ่อนไว้

ฉันจะยกเลิกรหัสผ่านสำหรับการซ่อนแอปได้อย่างไร

แอปบางรายการไม่สามารถเข้ารหัสได้

ฉันสามารถป้อนรหัสผ่านความเป็นส่วนตัวผิดได้สูงสุดกี่ครั้ง

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันลืมรหัสผ่านสำหรับการซ่อนไอคอน

วิธีการเข้ารหัสแอปการตั้งค่า

เพลงและวิดีโอ
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมทดลองใช้ Android 14 สำหรับ X90 Pro