Welcome to vivo Support

เพลงและวิดีโอ
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมทดลองใช้ Android 14 สำหรับ X90 Pro

VoLTE คืออะไร ?

จะเปิดใช้งาน VoLTE ได้อย่างไร ?

จะใช้งาน iRoaming ได้อย่างไร ?

iRoaming คืออะไร ?

ทำไมฉันจึงไม่สามารถใช้ VoLTE ได้ ?

จะเปิดใช้งาน VoWi-Fi ได้อย่างไร ?

iRoamimg รองรับการใช้งานบริการเครือข่ายข้อมูลที่ประเทศและภูมิภาคใดบ้าง ?

โรมมิ่งข้อมูลคืออะไร ?

ซิมการ์ดของฉันจะถูกปิดการใช้งานเมื่อฉันเปิดใช้ iRoaming หรือไม่ ?

เครื่องหมาย HD ในแถบสถานะหมายถึงอะไร ?

จะซื้อ iRoaming ได้อย่างไร ?

สามารถชำระค่าบริการ ​iRoaming ได้ด้วยวิธีใด ?

เพลงและวิดีโอ
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมทดลองใช้ Android 14 สำหรับ X90 Pro