Welcome to vivo Support

เพลงและวิดีโอ
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมทดลองใช้ Android 14 สำหรับ X90 Pro

โทรศัพท์ vivo มีฟีเจอร์ลดการสั่วไหวของภาพในวิดีโอที่ถ่ายได้หรือไม่ ?

โทรศัพท์ vivo สามารถถ่ายวิดีโอภาพเคลื่อนไหวช้าได้หรือไม่ ?

จะตรวจสอบอัตราเฟรมเรต (FPS) ของวิดีโอได้อย่างไร ?

จะแก้ไขวิดีโอได้อย่างไร ?

จะถ่ายภาพแบบไทม์แลปส์ (วิดีโอ) ได้อย่างไร ?

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าโทรศัพท์ของฉันรองรับการบันทึกและเล่นวิดีโอรูปแบบ 4k ?

จะถ่ายวิดีโอแบบ 360 องศาได้อย่างไร ?

จะสามารถค้าหาวิดีโอที่บันทึกไว้ในตัวจัดการไฟล์ได้จากที่ไหน ?

จะเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายวิดีโอได้อย่างไร ?

​สามารถตั้งค่าความละเอียดของการถ่ายวิดีโอได้หรือไม่ ?

ฉันสามารถบันทึกวิดีโอได้นานเท่าไหร่ ?

ฉันสามารถบันทึกวิดีโอโดยไม่มีเสียงได้หรือไม่ ?

ทำไมการถ่ายวิดีโอโหมดภาพเคลื่อนไหวช้าภาพถึงมืด ?

ทำไมคุณภาพของวิดีโอภาพเคลื่อนไหวช้าจึงด้อยกว่าการบันทึกวิดีโอโดยโหมดปกติ ?

ฉันสามารถเปิดแฟลชขณะบันทึกวิดีโอได้หรือไม่ ?

เมื่อมีการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าจะสามารถเปิดใช้งานแสงซอฟต์ไลท์ได้ตลอดเวลาหรือไม่ ?

สามารถเปิดไฟซอฟต์ไลท์ขณะที่สนทนาผ่านวิดีโอได้หรือไม่ ?

เพลงและวิดีโอ
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมทดลองใช้ Android 14 สำหรับ X90 Pro