Welcome to vivo Support

อาการช้าและติดขัด
ผลิตภัณฑ์
เพลงและวิดีโอ

จะตั้งค่ารหัสผ่าน 6 หลักได้อย่างไรหากโทรศัพท์ของฉันไม่รองรับการตั้งค่านี้ ?

ฉันควรทำอย่างไรหากลืมรหัสผ่านปลดล็อกหน้าจอ ?

ฉันควรทำอย่างไรหากฉันลืมคำตอบสำหรับคำถามรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านล็อกหน้าจอ ?

จะปิดการใช้งานรหัสผ่านล็อกหน้าจอได้อย่างไร ?

เมื่อหลังจากล้างข้อมูลโทรศัพท์เข้าสู่หน้าอินเทอร์เฟซ "โปรดใส่รหัสผ่านสำหรับปลดล็อก” ฉันควรจะทำอย่างไร ?

ฉันสามารถตั้งค่าการเข้าใช้ การจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ รหัสผ่านหรือรูปแบบการปลดล็อก เป็นรหัสผ่านล็อกหน้าจอพร้อมกันได้หรือไม่ ?

​จะตั้งค่ารหัสผ่านแบบรูปแบบได้อย่างไร ?

ทำไมฉันจึงไม่สามารถเลือกรายการไม่มีและเลื่อนบนหน้าจอเมื่อล็อคได้ (รายการเป็นสีเทา) ?

สามารถตั้งค่ารหัสผ่านล็อกหน้าจอพร้อมกันสองรหัสได้หรือไม่ ?

จะกำหนดให้ซ่อนหรือแสดงลวดลายรูปแบบรหัสผ่านได้อย่างไร ?

อาการช้าและติดขัด
ผลิตภัณฑ์
เพลงและวิดีโอ