Welcome to vivo Support

เพลงและวิดีโอ
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมทดลองใช้ Android 14 สำหรับ X90 Pro

เหตุใดโทรศัพท์ของฉันจึงไม่สามารถรับข้อความได้ ?

​จะทำอย่างไรหากโทรศัพท์ไม่สามารถส่งข้อความได้สำเร็จ ?

เพราะเหตุใดฉันจึงส่ง MMS ไม่สำเร็จ ?

เหตุใดโทรศัพท์จึงรับข้อความได้ล่าช้า ?

เมื่อมีข้อความเข้าทำไมสัญญาณจึงเปลี่ยนไปเป็น 3G หรือ 2G ?

​ฉันควรทำอย่างไรหากการส่งข้อความล้มเหลวในบางครั้ง ?

เพลงและวิดีโอ
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมทดลองใช้ Android 14 สำหรับ X90 Pro