Welcome to vivo Support

เพลงและวิดีโอ
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมทดลองใช้ Android 14 สำหรับ X90 Pro

MEID คืออะไร

วิธีการอัปเดตเวอร์ชัน Kernel ของโทรศัพท์

ตรวจสอบชื่ออุปกรณ์/ชื่อรุ่น

หมายเลข EID บนโทรศัพท์คืออะไร

IMEI1 และ IMEI2 แตกต่างกันอย่างไร

ฉันจะสามารถดูคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์มือถือได้ที่ไหน

เวอร์ชันเบสแบนด์คืออะไร

เวลาคอมไพล์และเวลาการใช้งานคืออะไร

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชันเบสแบนด์

ฉันจะสามารถค้นหา MEID ของโทรศัพท์ของฉันได้อย่างไร

วิธีการตรวจสอบ EMMCID ของโทรศัพท์มือถือ

SN คืออะไร

SN ของโทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง

Network Access License สามารถยกเลิกได้หรือไม่

โทรศัพท์ของฉันแจ้งว่า IMM หรือ IMEI ไม่ถูกต้อง

ฉันสามารถสอบถาม Device ID ได้หรือไม่

หมายเลข IMEI คืออะไร

สามารถล้าง SN เมื่อรีบูตได้หรือไม่

IMEI จะถูกเปลี่ยนหรือไม่หลังจากที่รีบูตหรือซ่อมโทรศัพท์ของฉัน

ทำไม IMEI ของโทรศัพท์ของฉันจึงไม่ปรากฏขึ้น

ฉันสามารถค้นหาโทรศัพท์ของฉันโดยใช้ SN หรือ IMEI ได้หรือไม่

ฉันจะสามารถค้นหาหมายเลข EID บนโทรศัพท์ของฉันได้ที่ไหน

หมายเลข IMEI คืออะไร และใช้เพื่ออะไร

กฎเกี่ยวกับ IMEI

IMEI ของโทรศัพท์สามารถเปลี่ยนได้หรือไม่

เพลงและวิดีโอ
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมทดลองใช้ Android 14 สำหรับ X90 Pro