Welcome to vivo Support

อาการช้าและติดขัด
ผลิตภัณฑ์
เพลงและวิดีโอ

ฉันจะทำอย่างไรหากไอคอนแบตเตอรี่กะพริบขณะชาร์จ ?

จะทำอย่างไรหากขณะชาร์จมีข้อความแสดง"แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่สูงเกินไปโปรดถอดสายชาร์จ" ?

ฉันควรทำอย่างไรหากโทรศัพท์ชาร์จแบตได้ช้า ?

จะทำอย่างไรหากโทรศัพท์ของฉันไม่สามารถชาร์จได้ ?

ทำไมโทรศัพท์จึงเริ่มชาร์จช้าลงตั้งแต่ 90% ถึง 100% ?

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อขณะชาร์จปรากฎข้อความแจ้งเตือน "โทรศัพท์อุณหภูมิต่ำเกินไป" ?

ทำไมเวลาในการชาร์จจึงนานขึ้นเมื่ออุณหภูมิต่ำ ?

อาการช้าและติดขัด
ผลิตภัณฑ์
เพลงและวิดีโอ