Welcome to vivo Support

เพลงและวิดีโอ
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมทดลองใช้ Android 14 สำหรับ X90 Pro
ฟีเจอร์ของระบบ
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน

จะทำอย่างไรหากความเร็วเครือข่ายข้อมูลช้า ?

ฉันควรทำอย่างไรหากลืมรหัสผ่านปลดล็อกหน้าจอ ?

จะเพิ่มรหัสเพื่อล็อกข้อความได้อย่างไร ?

เพลงและวิดีโอ
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมทดลองใช้ Android 14 สำหรับ X90 Pro
ฟีเจอร์ของระบบ
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน