Welcome to vivo Support

อาการช้าและติดขัด
ผลิตภัณฑ์
เพลงและวิดีโอ

จะเปิด/ปิดการหมุนหน้าจอได้อย่างไร ?

จะตั้งเวลาล็อกหน้าจออัตโนมัติได้อย่างไร ?

จะเปิดการแสดงผลแบบเต็มหน้าจอได้อย่างไร ?

จะปิดการปรับความสว่างอัตโนมัติและปรับความสว่างด้วยตนเองได้อย่างไร ?

ทำไมเวลาล็อกหน้าจออัตโนมัติจึงมีการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

สามารถทำให้หน้าจอสว่างอยู่เสมอได้หรือไม่ ?

ฉันควรทำอย่างไรหากหน้าจอถูกปิดโดยอัตโนมัติในขณะที่ดูวิดีโอ ?

ทำไมจึงไม่สามารถเล่นวิดีโอได้เต็มหน้าจอบนโทรศัพท์ Fullview Display ?

ทำไมแอปหรือเกมบางเกมจึงไม่สามารถแสดงผลในรูปแบบเต็มหน้าจอได้ ?

ฉันสามารถปรับระยะเวลาของแสงหน้าจอล็อกได้หรือไม่ ?

ทำไมขณะชาร์จแบตหน้าจอจึงสว่างอยู่ตลอดเวลา ?

ฉันควรทำอย่างไรหากส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพหน้าจอถูกบังโดยรอยบาก ?

ฉันสามารถซ่อนพื้นที่การแสดงผลของรอยบากได้หรือไม่ ?

จะเปิดใช้งานฟังก์ชันถนอมสายตาได้อย่างไร ?

อาการช้าและติดขัด
ผลิตภัณฑ์
เพลงและวิดีโอ