chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Tôi có thể ẩn khu vực điều hướng không?

Sau khi mở Cử chỉ điều hướng, tại sao dưới màn hình có vạch trắng hoặc xám?

Làm sao cài đặt thời gian tự động khóa?

Làm sao để hiển thị toàn màn hình?

Làm sao hạ độ phân giải màn hình?