chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Làm sao bật Khuôn mặt đẹp AI?

Tôi có thể sử dụng chế độ khuôn mặt đẹp trong lúc quay video không?