chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Thời gian tự động cài đặt không đúng, tôi phải làm gì?

Làm sao thay đổi định dạng ngày?