chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Làm sao tắt tính năng Lật để im lặng?

Tôi có thể điều chỉnh cường độ rung của điện thoại không?