chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Phải làm sao nếu tôi quên mật khẩu Két an toàn tệp hoặc Khóa ứng dụng?

Tôi không nhớ mật khẩu và câu trả lời, tôi có thể truy cập được tệp tin được mã hóa không?

Tại sao khi tôi vào lại ứng dụng được mã hóa thì bị yêu cầu nhập mật khẩu?

Làm cách nào tắt tính năng Két an toàn tệp?

Tôi có thể sử dụng nhận dạng khuôn mặt để mã hóa và mở khóa ứng dụng hoặc két an toàn tệp không?

Làm cách nào mã hóa tệp tin trên điện thoại?

Tôi làm sao tìm ra tệp được mã hóa?

Làm cách nào để xóa hoặc chuyển ra tệp bị mã hóa?