chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Tính năng vân tay không nhạy, phải làm sao?

Phải làm gì nếu tôi không thể mở khóa điện thoại bằng vân tay?