vivo

chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Tính năng vân tay không nhạy, phải làm sao?

Phải làm gì nếu tôi không thể mở khóa điện thoại bằng vân tay?