chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Tôi có thể tìm lại ảnh đã bị xóa nhầm không?