chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Làm thế nào nếu tôi quên mật khẩu mở khóa màn hình?

Phải làm gì nếu tôi quên câu trả lời của câu hỏi bảo mật của màn hình khóa?

Làm cách nào thay đổi câu hỏi bảo mật của màn hình khóa?