vivo

chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Phải làm gì nếu tôi quên mật khẩu mở khóa màn hình?

Phải làm gì nếu tôi quên câu trả lời của câu hỏi bảo mật của màn hình khóa?

Làm thế nào nếu tôi quên mật khẩu mở khóa màn hình?

Làm cách nào thay đổi câu hỏi bảo mật của màn hình khóa?