chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Tại sao video chỉ có âm thanh mà không có hình ảnh?

Làm cách nào thêm “Phụ đề”?