chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Tôi có thể root điện thoại của tôi không?

Làm cách nào một lần đóng tất cả ứng dụng chạy ngầm?

Làm sao để ép buộc khởi động lại điện thoại?