chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Làm sao sạc pin đúng cách?

Tôi có thể sử dụng điện thoại khi đang sạc pin?

Sẽ ra sao nếu điện thoại sạc pin quá độ?