chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Làm sao bật chế độ Nhà phát triển?

Sau khi bật chế độ Nhà phát triển, tại sao luôn có dòng thông báo màu vàng hiển thị trên thanh trạng thái?