chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Chụp màn hình bằng cách nào?

Tại sao màn hình được ghi lại bị mờ?