chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Tại sao điện thoại của tôi không có tính năng “Smart wake”?

Tại sao điện thoại của tôi không có tính năng “Chạm hai lần để bật sáng”?